transporter

Transporter

Vi använder i huvudsak våra lastbilar till att flytta våra pressanläggningar runt om i landet. Övrig tid finns lastbilarna tillgängliga för olika transporter till exempel av maskiner, grus, jord, flis, pallgods mm.
Snömaskiner

Snöröjning och halkbekämpning

Under vinterhalvåret använder vi flera av våra maskiner till snöröjning och halkbekämpning av det mindre vägnätet.